Healthy heart

Aplikacja służąca do rejestrowania pomiarów ciśnienia krwi oraz kontroli terapii.


    Możliwe rejestrowane wartości:

  • ciśnienie
  • puls
  • miejsce pomiaru ciśnienia
  • położenie pacjenta w trakcje pomiaru
  • waga
  • dodatkowe informacje
Aplikacja "Healthy heart" służy do zapisu pomiarów ciśnienia krwi oraz kontroli skuteczności wpisanej terapii. Healthy heart jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które regularnie mierzą ciśnienie tętnicze i chcą wiedzieć jak przyjmowane leki i wykonywane ćwiczenia fizyczne wpływają na ich ciśnienie krwi. Mobilizuje również do systematycznych pomiarów ciśnienia osoby, które w natłoku codziennych obowiązków zapominają zadbać o swoje serce. Aplikacja w prosty sposób pozwala na dokładne udokumentowanie w czasie ciśnienia krwi. Healthy heart pozwala na stworzenie zestawu rożnego rodzaju terapii, których używasz do walki z nadciśnieniem. Możliwe jest tworzenie terapii, w skład których mogą wchodzić leki, ćwiczenia, dieta i inne metody na obniżenie ciśnienia tętniczego. Z danych tych tworzone są analizy przedstawiane na wykresach. Dzięki interpretacji graficznej użytkownik może określić jak w czasie układało się ciśnienie krwi i puls i jaki wpływ na niego mają terapie, które stosuje. Aplikacja przypomina o terminie brania leków, wykonywania ćwiczeń i stosowania innych terapii poprawiających prace serca, które aktualnie są wpisane.
Do pobrania na Google play Główne zalety :