Program Receptury

Program dla branzy spożywczej służący obliczeniom wartości odżywczych produktów żywnościowych.


Zaawansowany Kalkulator Wartości Odżywczych

Program dla przemysłu spożywczego

Błyskawicznie przelicza i tworzy potrzebne dokumenty oraz drukuje etykiety

Od 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które zobowiązuje producentów żywności do informowonia konsumentów o wartościach odżywczych produktów żywnościowych i umieszczania odpowiednich tabel na etykietach produktów spożywczych.

Program Receptury działa zgodnie z wytycznymi tego rozporządzenia umożliwiając na podstawie receptur tworzenie odpowiednich raportów i etykiet na produkty.

Aby skorzystać z programu należy wprowadzić wartości odżywcze używanych surowców, a następnie wprowadzić skład produktu.

Funkcje programu
Warunki Instalacji

Program działa na komputerach z systemem WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, WINDOWS 11. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii program do działania potrzebuje minimalnych wymagań systemu.