Resocjalizacja

System wspomagania pracy personelu w Zakładach Poprawczych


Wspomaga zarządzaniem zakładem poprawczym oraz pomaga w procesie resocjalizacji. Jest narzędziem dla kierownictwa zakładu, personelu administacyjnego, wychowawców, psychologów i pedagogów.